معنی کلمه زیرنویس سریال به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به زیرنویس فیلم به انگلیسی in اکتبر 23, 2019

معنی کلمه زیرنویس سریال به انگلیسی می شود Serial subtitle

Leave a Reply